Pacemaker Clinic

 

Pacemaker Clinic

 

Fig 1. Visar hur pacemakerparametrarna justeras och lämnas i det läge som ger högst

värde på SV (Stroke Volume = slagvolym)

 

 

 

Åter