Hypertension Clinic

 

 

patient management

 

Fig 1. Visar grafiskt patientens hemodynamiska status genom relationen mellan slagvolym/slagindex och

medelartärtryck i förhållande till systemisk kärlresistans och vänsterventrikulärt arbete

 

 

Åter