Länk till Bluegrass hemsida
AESCULON Teknik Litteratur Kontakt & Länkar Sök

 

 

Handhavande Bioimpedans Electrical Velocimetry

 


 

Klicka för större bild

 

          Hämta användarmanual

Ladda ner kortfattad användarhandledning

(280 kB)

 

 

    Hämta Acrobat Reader

Hämta Acrobat Reader

(Gratis)

Handhavande

 

AESCULON® är mycket lätt att använda med ett intuitivt grafiskt gränssnitt. Med ett knapphjul kan val göras och bekräftas.

 

AESCULON Front

            

              Fig 1. Framsidan hos AESCULON®

 

 

Anslutning av patienten sker genom att 4 st standard EKG-elektroder fästs på kroppen.

    EKG placering -vuxna                        EKG placering -barn

Fig 2. Placering av elektroder                              Fig 3. Placering av elektroder

på vuxna                                                           på barn 

 


För två patientgrupper finns inbyggda specialprogram:

1) AESCULON® Pacemaker Clinic™ optimerar inställningen av patienter med pacemaker och resynkroniseringsterapi (CRT).

 

2) AESCULON® Hypertension Clinic™ kan förbättra blodtryckskontrollen hos patienter med hypertension. 

Dessutom inbyggda funktioner för att kunna göra jämförande mätningar med andra metoder för att mäta slagvolym, som t. ex. termodilution.