Länk till Bluegrass hemsida

 

AESCULON Teknik Litteratur Kontakt & Länkar Sök

 

Handhavande Bioimpedans Electrical Velocimetry

 

 

Klicka för större bild

 

 

Nu kan du koppla Aesculon® direkt till en biventrikulär extern-pacemaker från Osypka. Data från pacemakern överförs till Aesculon® via en kabel.

 

Länk till Pace 300

 

Gör optimeringen av Cardiac Output ännu smidigare! 

 

Läs mer om pacemakern här »

 

Electrical Velocimetry

Aesculon® använder Electrical Velocimetry™ för att beräkna slagvolymen. Electrical Velocimetry™ baseras på att ändringen av konduktiviteten (ledningsförmågan) härrör från ändringen av blodkropparnas orientering under systole. I traditionella bioimpedansmätningar har man tolkat signalen baserat på en volymseffekt

Electrical Velocimetry™ är en ny metod som härleder blodets hastighet i aorta baserat på ändringar av den elektriska konduktiviteten i thorax.

Den elektriska konduktiviteten i thorax bestäms i huvudsak av förhållandet mellan vätskor som leder elektricitet bra och den icke elektriskt ledande luftvolymen.

 

Ändringar i den elektriska konduktiviteten i thorax är relativt små.  De mest signifikanta ändringarna kommer från den periodiska ändringen i luftvolymen under respirationscykeln. Ytterligare, små periodiska ändringar i konduktiviteten är relaterade till hjärtcykeln.  

 

Blod har en hög konduktivitet jämfört med andra vävnader i thorax. Periodiska ändringar i blodvolymen, som i aorta, kan erhållas genom kontinuerlig mätning av den elektriska konduktiviteten i thorax. 

 

 

 

windkessel

I traditionell impedanskardiografi tolkas signalen som maximala hastigheten hos aortans expansion i radiell riktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Volymseffekten under systole

 

 

I Electrical Velocimetry™ tolkas bioimpedanssignalen som maximala accelerationen hos blodflödet i axiell riktning

 

 

 

 

orientation        orientation+windkessel

 

Fig 2. Blodkropparnas orientering          Fig 3.  Blodkropparnas orientering 

under diastole.                                     under systole

 

 

Läs mer om Electrical Velocimetry™

 

Vad talar för teorin bakom Electrical Velocimetry™ (EV) och därmed emot traditionell ICG?

  • Försök har visat att dZ/dt korrelerar tidsmässigt med dP/dt,  d v s ca 65 ms efter öppningen av aortaklaffen
  • Maximala blodhastigheten (i flödesriktningen) inträffar först ca 100 ms efter aortaklaffens öppnande vilket inte korrelerar med dZ/dtmax
  • EV fungerar på alla typer av patienter (även spädbarn, patienter med klaffel), vilket inte gäller för ICG
  • De första kliniska studierna visar på god absolut överensstämmelse mellan invasiva metoder och EV

Användningen och tolkningen av Electrical Velocimetry™ är patenterad i USA (nr 6.511.438) och ansökningar pågår i andra länder.