Länk till Bluegrass hemsida

 

AESCULON Teknik Litteratur Kontakt & Länkar Sök

 

Handhavande Bioimpedans Electrical Velocimetry

 

 

Klicka för större bild

 

 

Nu kan du koppla Aesculon® direkt till en biventrikulär extern-pacemaker från Osypka. Data från pacemakern överförs till Aesculon® via en kabel.

 

Länk till Pace 300

 

Gör optimeringen av Cardiac Output ännu smidigare! 

 

Läs mer om pacemakern här »

 

Bioimpedans

Mätning av Bioimpedans, enligt Osypka1) - bygger på enkla principer -

Ohms lag:

 

EKG-placering-vänster

Likström (DC)                   

 

Växelström (AC)    

 

dvs

                      där:

U = spänningen (Volt); I = strömmen (Ampere)

R = resistansen (likström, Ohm) och

Z = impedansen (växelströmsresistansen, Ohm)

 

Antag att I hålls konstant, då kommer ändringar i Z att följas av motsvarande ändring av U

 

 

Mätning

  1. En ström (I) på 2 mA med en frekvens av 50 kHz sänds ut genom två av elektroderna
  2. Spänningen, U(t) (e g Impedansen, Z(t))  avläses genom de två andra elektroderna

 

 

 

1)  Marcus J. Osypka and Donald P. Bernstein: Electrophysiologic Principles and Theory of Stroke Volume Determination by Thoracic Electrical Bioimpedance, AACN Clinical Issues 1999 Vol. 10, Number 3 pp 385-389